Popis projektu

Požadavek na vytvoření webu s nabídkou služeb vodních sportů. Jednoduchý prezentační a informační web o nabízených službách.

Naše práce
  • Instalace RS wordpress
  • Grafická úprava šablony
  • vložení doplňků k šabloně
  • Překlad šablony
  • Instalace dat